Turniej rugby 7 osobowego z udziałem drużyn złożonych z Brytyjskich i Amerykańskich żołnierzy NATO stacjonujących w Polsce.